Médiá

ZDOLA 01/2009: Masmédia

Zdola 01/2009

Československá anarchistická federace oživila projekt vydávaný v letech 2000 – 2003 pod hlavičkou ČSAF Slovensko. Nové Zdola je zpravodaj novinového formátu. Tištěnou formu rozdáváme za dobrovolný příspěvek 5 Kč. Tématem prvního čísla jsou masmédia. O oficiálních médiích už toho bylo jistě mnoho napsáno, nicméně s prvním výtiskem pokládáme za povinnost vyjádřit naše postoje k informační politice a obrazu světa, který nám předkládají.

banerZine88x31

banerZine88x31

banerZine300x90

banerZine300x90

Podaj ďalej 2

Podaj ďalej - Iný pohľad na naše každodenné životy
číslo 2/jún 2005

Tematická príloha - Biele kameNIE! Prebiehajúca ekologická kampaň na východe Slovenska.

Bavorský les - ako účinne riešiť elsnú kalamitu (strana 3)
Asertivita - Alternatíva k pasivite a agresivite (strana 9)
Noam Chomsky - Audiokazety od What´s left (strana 10)
AK Kraak - nezávislí dokumentaristi (strana 11)

--spoločne vydali Priama akcia a ČSAF--
www.priamaakcia.sk
www.csaf.cz

Vízia a akcia 5/1996

Informačný spravodaj Zeleného anarchizmu - 5/1996
Akcie a aktivity u nás!

Vízia a akcia 4/96

Informačný spravodaj Zeleného anarchizmu - 4/1996
Akcie a aktivity u nás!

Syndicate content