Zelená anarchia

10 000 ďalších stromov # 4

legendarny zelenoanarchisticky casak zo slovenska; číslo 4

DOWNLOAD tu/at:

http://www.archive.org/download/10000DalsichStromov4/10000alchStromov4.p...

Zelený provazníček 6

ZELENÝ PROVAZNÍČEK č. 6 “Radikálně ekologický občasník”. Z obsahu zbrusu nového šestého čísla vybíráme: Loňská blokáda šumavského pralesa, 1. Máj v Londýně, Veganství, Kapitalismus, fašismus a automobilobá kultura, Pozor na organické zemědělství atd.  read more »

Kruh života # 4

Kruh života 4, leto 1999, časopis pre slobodný život v súlade s prírodou
Téma čísla: Automobilová kultúra

Politické aktivity a zmeny uskutočňované bez zmien vo vedomí ľudí nikdy nemôžu priniesť to, čo sa od nich očakáva. História nám ponúka mnoho príkladov, keď revolučné a politické hnutia nedokázali preniesť svoje ideály do skutočného života, pretože vedomie ľudí na to nebolo jednoducho pripravené.  read more »

Sedem lží o civilizácii - Ran Prieur

Sedem lží o civilizácii od Ran Prieur (preklad)
1. Pokrok; 2. Evolúcia; 3. Všetko je prirodzené; 4. Technológia je neutrálna; 5. Nedá sa ísť späť; 6. Všetko-alebo-nič budúcnosť; 7. Civilizácia sa stane len raz

Preklad a sadzba z dielne WAFpress (východné Slovensko) - (wafpress@wildmail.com)

Syndicate content